CIRCUIT VETERAN #3
SABRE MASCULIN

Poules, tour no 1

  Poule no 1 V/M Indice TD
BOUFFARD Alain Rou   4 0 V V V 4 1 3 3/8 -10 27
JAKUBEK Zygmunt Ott V   V V 3 V V V V 7/8 17 38
ROBERTS Antony Kan V 4   1 V V V 4 V 5/8 8 34
RENNICK Bob Kan 4 0 V   V V 3 3 V 4/8 3 30
BEAULIEU Sylvain Sth 4 V 2 4   4 V 0 V 3/8 -2 29
URIEV Boris Ott 4 1 3 2 V   V 0 1 2/8 -15 21
MARTINEAU Bernard Sth V 2 3 V 3 2   3 2 2/8 -12 25
COULOMBE Daniel Sth V 3 V V V V V   4 6/8 16 37
DODIER Charles Rou V 2 3 0 0 V V V   4/8 -5 25

 
Document Engarde - 3/1/2014 6:08:14 PM